GÜLCEMAAT DİYARINA HOŞGELDİNİZ
   
  Yeni islami Portaliniz
  Namaz kılmak keramettir
 

Namaz kılmak keramettir

Mevlüt Özcan

Biz Müslümanlar günde beş vakit namaz kılarız. Bu beş vakit namaz sünnetleriyle beraber 40 rekat eder. İlaveten Peygamberimiz'in kıldığı kuşluk, evvabin ve teheccüd namazlarını da buna ilave edecek olursak bu namazların rekatı toplam 58 eder. Her rekatta Fâtiha Sûresi okunur. Fatiha Suresi namazlardan sonra yemek dualarından sonra, Kur'ân-ı Kerim okunduktan sonra, mezarlıklardaki mevtalara üç ihlâs bir Fatiha okunduktan sonra, geçmişlerimizin ruhuna okunduktan sonra ve çeşitli vesilelerden sonra Fâtiha Sûresi okunur. Günde birMüslüman yüzden fazla miktarda Fâtiha Sûresi'ni okur/ hepimiz okuyoruz.

Hayatımız boyunca Allah (c.c.) bize bu Sûreyi okutuyor.

Niçin okutuyor?

Hesabımızı doğru dürüst ve aksatmadan yapalım... Ahireti unutmayalım. Ebedi âlem için hazırlık yapalım diye okutuyor.

Fâtiha Sûresi Kur'ân-ı Kerim'in özetidir. Açıklaması yıllarca sürecek kadar geniştir.

Hanımlara özel günlerinde Kur'ân-ı Kerim okumak yasak olduğu hâlde duâ niyetiyle bu Sûre'yi okumalarına cevaz verilmiştir. İşte bunun nedenini iyi kavramak lazım.

Sûre'de: Ancak Sana ibâdet eder ve ancak Sen'den yardım dileriz" diye hâlimizi Rabbimize arz ettikten sonra dileklerimizi sıralayarak taleplerimizi Mevlâ'mızdan dileriz. Arzederiz ki Rabbımıza:

"İhdinassırata'l Müstagîm" (Ya Râbbi!) Bizi doğrudan doğruya cennete ulaşan yola sevket...

O yol nedir?

"Sırata'l-lezine En'amte Aleyhim" kendilerine nimet verdiğin ne kadar insan varsa onların yoluna...

• Peygamberlik vermişsin o yolda.

• Şehidlik vermişsin o yolda.

• Nübüvvet vermişsin o yolda.

• Sıddık vermişsin o yolda.

• Sâlih vermişsin o yolda.

• Veliyyullah vermişsin o yolda.

• Nimet vermişsin o yolda.

• Kimisini Veli yapmışsın.

• Kimisini Nebi yapmışsın.

• Kimisini Sâlih yapmışsın.

• Kimisini Sıddık yapmışsın.

• Kimisini Şehid yapmışsın.

İşte bunların yoluna günde en az yüz defa talip oluyoruz.

Hayatımız boyunca Allah (c.c.) bu mübarek Sûre'yi sürekli okutuyor.

Hesabımızı unutmayalım, yaparken de şaşırmayalım, şeytan askıntılık yaparsa ona da aldanmayalım diye Rabbimiz bizlere bu Sûre'yi okutuyor.

Şaşarsak, hesaptan kaçarsak hesaplaşmadan kaçamıyacağımızı bilelim diye bize Fâtiha'yı okutuyor.

Herkes biliyor ki, hayatın akışı akıp gidiyor. Kimse onu durduramıyor.

Kabir kapısı kilitlenemiyor.

Ölüm öldürülemiyor.

Öyle ise tedbirsizlik, gaflet niye?

Adama soruyorsun:

- Namaz kılıyor musun?

- Kılmıyorum, diyor.

- Niçin? diyorsun.

- Allah kerim, diyor.

Doğru! Söylediği söz doğrudur. Ancak Allah (c.c.)Kerim. Ama o Kerim olan Allah (c.c.) Sana bazı emirler vermiş. Şunları yap bunları yapma demiş. Beş vakit namaz kıl demiş.

Niçin namaz kıl, demiş?

Allah (c.c.), Kerim olduğu için namaz kıl, demiş.

Müslümana "Namaz kıl" emrinin verilmesi O'nun kerim olmasından dolayıdır.

Anlaşılıyor ki, namaz kılmak keramettir, Allah'ın kuluna bir lütfudur. Bu lütuftan kendimizi mahrum etmeyelim

 
  Bugün 2 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı! gullerinefendisi1.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=