GÜLCEMAAT DİYARINA HOŞGELDİNİZ
   
  Yeni islami Portaliniz
  AHMAĞA SUSMAKTAN İYİ CEVAP OLMAZ.
 

  Bu söz, hadis imamlarından İbni Hibban hazretlerine aittir. Bu sözün manası şöyledir:

      (Ahmağa verilecek hiçbir cevap, cevap olamaz; ona ancak susmak cevap olur.)

      Türkçede o şekilde değil, (Ahmağa susmaktan iyi cevap olmaz) şeklinde söylenir.

      Kur’an-ı kerimde, böyle (Ve ma… illâ) ifadeli birçok âyet-i kerime vardır. Birkaçını bildirelim:

      1- (Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin) [Enbiya 107]

      Tercümesi şöyledir:

      (Biz seni göndermedik, ancak âlemlere rahmet için gönderdik.)

      Türkçede şöyle söylenir:

      (Biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.)

      Yani seni peygamber olarak göndermemiz, başka bir maksatla değil, müslüman kâfir herkese rahmet içindir. (Beydavi)

      2- (Ve me’l hayat-üd-dünyâ illâ metâ-ül gurûr.) [Al-i İmran 185]

      Tercümesi şöyledir:

      (Dünya hayatı ancak bir gurur metaıdır.) veya (Dünya hayatı, gurur metaından başka şey değildir.) [Meta = eğlence, mal, varlık. Gurur = Aldatıcı, yanıltıcı]

      Meali şöyledir:

      (Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten, bir eğlenceden başka bir şey değildir.)

      3- (Ve mâ yeıdühüm-üş-şeytânü illâ gurûra) [Nisa 120]

      Meali şöyledir:

      (Şeytan, aldatmak için onlara vaatlerde bulunuyor.)

      (Şeytanın vaatlerde bulunması, aldatmaktan başka şey değildir.)

      4- (Ve mâ erselnâke, illâ mübeşşiren ve nezira) [İsra 105]

      Tercümesi şöyledir:

      (Seni yalnız müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.)

      Meali şöyledir:

      (Seni yalnız [inanıp itaat eden Müslümanları Cennet nimetleriyle] müjdeleyici ve [inkâr edip isyan eden kâfirleri cehennem azaplarıyla] korkutucu olarak gönderdik. [Başka bir maksatla göndermedik.])
 [ 5- (Ve mâ enzeler-rahmânü, min şey’in in entüm illâ tekzibûn) [Yasin 15]

      Meali şöyledir:

      (Rahman hiçbir şey indirmedi. Siz, yalancılardan başkası değilsiniz.)

      Âyet-i kerimenin tamamı şu mealdedir:

      (Kâfirler dedi ki: Siz de bizim gibi bir insansınız, bizden ne üstünlüğünüz var ki? Allah kitap falan göndermedi, siz yalandan başka bir şey söylemiyorsunuz.)

      6- (Ve ma yechadü bi âyâtinâ, ill-el kâfirun) [Ankebut 47]

      Meali şöyledir:

      (Âyetlerimizi kimse inkâr etmez, ancak kâfirler inkâr eder.)

      Türkçede şöyle söylenir:

      (Âyetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez.)

      [Ehl-i sünnet âlimlerinden yaptığımız nakilleri de, bid’at ehlinden başkası inkâr etmiyor.]

      7- (Ve ma yezîdihüm illâ nüfûra) [İsra 41]

      Tercümesi şöyledir:

      (Hiçbir şeylerini arttırmaz, ancak nefretlerini artırır.)

      Mealleri şöyledir:

      (Ancak onların nefretini artırır.)

      (Onların nefretinden başka bir şeylerini arttırmaz.)

      (Kur’anı kerimdeki öğüt verici açıklamalar, kâfirlerin, nefretlerini artırmaktan başka şeye sebep olmaz.)

      [Ehl-i sünnet âlimlerinden yaptığımız nakiller de, bid’at ehlinin nefretlerini artırmaktan başka şeye sebep olmuyor.]

      Biz yine İbni Hibban hazretlerinin sözünü tekrar ediyoruz:

      Ve mâ cevab-ül ahmak-ı illes-sükût

      (Ahmağa verilecek en güzel, en isabetli cevap, susmaktır.)


 
  Bugün 2 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı! gullerinefendisi1.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=