GÜLCEMAAT DİYARINA HOŞGELDİNİZ
   
  Yeni islami Portaliniz
  DÜNYANIN ÜÇ YÜZÜ.
 

Dünyanın Üç Yüzü

Ancak dünyanın üç yönü ve yüzü vardır. Bunlardan birincisi Allah Teâlâ'ya bakar; ikincisi ahirete bakar; üçün­cüsü ise nefis ve hevese bakar.

Dünyanın Allah Teâlâ'ya bakan yüzü, O'nun mahluku olması ve O'nun isim ve sıfatlarını göstermesidir. Çünkü Allah Teâlâ bu dünyayı sonsuz bir kudret, sonsuz bir rah­met, sonsuz bir ilim ve hikmetle yaratmıştır. Bu dünyadaki en küçük parçalardan en büyük kütlelere kadar her varlık, Allah Teâlâ’nın her yönden büyüklük, mükemmellik ve sonsuzluğunu gösterir. Dünya bu yüzü ile bir tefekkür ye­ridir. Bir saatlik tefekkür ise bir sene ibadete bedeldir.

Dünyanın ahirete bakan yüzü, onun ahiret için bir ha­zırlık yeri olması, ahirette sevap kazandıran amellerin bu­rada yapılması ve her şeyi ahiret hesabına kullanma imkâ­nının mevcut bulunmasıdır.

Dünyanın üçüncü yüzü ise, kâfir ve gâfillerin yaşadığı hayat tarzı, onların inançları, beklentileri, aldanışları, âdet­leri, değerleri, keyf ve zevkleridir. Kötülenen dünya bu üçüncü dünyadır. Allah Teâlâ, bu dünyayı Kur’ân-ı Kerim'de zemmetmiş, değersiz olduğunu söylemiş, vebal ve belâlarını çok açık ve ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Bu­nu anlatmak için daha önce de peygamberler göndermiş ve kitaplar indirmiştir.

Peygamberler de dünyanın üçüncü yüzünü kötülemiş, onun ilk iki yüzünü öne çıkarmış ve dünyayı ahiret hesabı­na çevirmeye davet etmişlerdir. Ancak dünya denilince ilk olarak onun üçüncü yüzü akla gelir, dünya ismi de genel­likle bu anlamda kullanılır.İHYA.

 
  Bugün 2 ziyaretçi (76 klik) kişi burdaydı! gullerinefendisi1.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=