GÜLCEMAAT DİYARINA HOŞGELDİNİZ
   
  Yeni islami Portaliniz
  DÜNYA İÇİN HADİSİ ŞERİFLER
 

Dünya İçin Söylenenler

Allah Rasûlü’nün dünyayı kötüleyen ve küçümseyen sözlerinden bazıları şöyledir:

* "Allah'a yemin ederim, dünyanın O'nun yanındaki değeri, çöplüğe atılmış ölü bir keçi yavrusunun sahibi ya­nındaki değerinden daha azdır. Ve eğer O'nun yanındaki değeri bir sinek kanadından daha fazla olsaydı, burada kâ­firlere bir yudum su bile içirmezdi." (Müslim, Tirmizî, Hâkim, İbnu Mâce)

(Nitekim, ahirette bunu onlara içirmez. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Cehennem ehli cennet ehline seslenerek, "Üzerimize biraz su salın veya Allah’ın size verdiği rızktan bir şey atın." derler. Cennet ehli, "Allah bunları kendisini tanımayanlara haram etmiştir." diye kar­şılık verirler.") (Araf, 50)

* "Allah için olanın dışında dünyadaki her şey lanet­lenmiştir." (Tirmizî, İbnu Mâce)

* "Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başı ve kaynağıdır."

* "Dünyayı seven ahireti sevmez, ahireti seven de dün­yayı sevmez. Siz bâkî olan ahireti fâni olan dünyaya tercih edin." (Ahmed, Bezzâr, Taberânî, Hâkim)

* "Ahirete iman etmiş bir kimsenin dünyanın arkasın­da koşması, ibret alınacak bir yanlışlıktır." (İbnu Ebid-Dünya)

* "Nefis sizden dünyanın tatlısı ve renklisini ister; Al­lah ise sizden amel ister." (Tirmizî, İbnu Mâce)

* "İnsan, "Malım! Malım!" der. Halbuki, onun malı ahiret için sarf ettiği şeyden ibarettir." (Müslim)

* "Dünya ahirette evi olmayanın evi ve orada malı bulunmayanın malıdır. Dünya malını aklı olmayan toplar."

* "Dünya için kavgayı ilmi olmayan yapar, dünya için kıskanmayı himmeti olmayan duyar." (Ahmed)

* "Sabahladığı zaman en büyük maksadı dünya olan bir kimsenin Allah Teâlâ yanında bir değeri yoktur. Ve bu kimseye ceza olarak dört şey musallat edilir. Bu şeyler bit­meyen endişe, sonu gelmeyen meşguliyet, artan ihtiyaç ve doymazlıktır." (Taberanî, İbnu Ebid-Dünya)

* "Kıyâmet gününde dünya, "Ya Rabbi! Beni bütün olarak bir dostuna ver." diye duâ eder. Allah Teâlâ ona şu cevabı verir: "Sen bir hiçsin. Onun için, dünyada da seni dostlarıma lâyık görmedim. Burada da lâyık görmem."

* "Bazı kimseler, mahşer yerine dağ gibi amellerle gele­ceklerdir. Fakat buna rağmen cehenneme gönderileceklerdir. Çünkü bunlara dünyadan bir şey göründüğü zaman (helâl veya haram olduğuna bakmadan) üstüne çullanırlardı." (Ebu Nuaym, ed-Deylemî)

* "Dünya sizin için, siz ahiret için yaratılmışsınız. O se­beple, dünyanızdan âhiretiniz için hazırlık yapın. Bilin ki, dünyadan sonra bu hazırlığı yapmak mümkün değildir. Çünkü ondan sonra yeriniz ya cennet veya cehennemdir." (Beyhakî)

* "Dünya ve ahiret hakkında benim bildiklerimi bil­seydiniz, az güler, çok ağlardınız ve dünyayı küçük görür, ahireti büyütürdünüz." (Taberanî)

* "Dünyada her kemâlin zevali bulunması Allah Teâlâ’nın koyduğu değişmez kanunlardandır." (Buharî)

* Allah Rasûlü (as), çöplükteki çürümüş kemikleri ve kumaşları göstererek, "İşte dünya bu­dur." demiştir. Yani, dünyanın süslü şeyleri böyle çirkinleşecek ve beslenen vücutlardan böyle derisi bile yüzülmüş kemikler kalacaktır.

* Hz. Ebu Bekir (ra) şöyle demiştir: "Bir gün Allah Rasûlü (as), elleriyle göremedi­ğim bir şeyi itiyordu. Ben, "Ya Rasûlullah! Neyi itiyorsun?" diye sordum. Kendisi şöyle buyurdu: "Dünya bana yaklaş­tı; onu kendimden uzaklaştırdım." buyurdu."

 
  Bugün 2 ziyaretçi (39 klik) kişi burdaydı! gullerinefendisi1.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=